X
تبلیغات
زولا

خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی¬مانده

ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی¬مانده

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

چکیده

ارزیابیتاثیرتعدادی ازرویدادها بصورت رقابتیدربازار برق عمده فروشیهلند در دوره زمانی 2006-2011را با استفاده از یک روشتجزیهبراساسشاخص تغذیه باقی­مانده ارائه می­کنیم. رویدادهایادغام بازارنظارتی،رویدادها سطح-شرکت، و تغییرات درسطح تقاضای باقی مانده را تشخیص می­دهیم. نتیجه می­گیریم که معیارهای اتصال بازاربه­منظور بهبودرقابتموثر بوده است، اما آن تغییراتدر تقاضای باقی­ماندهبه همان اندازه مهم باقی مانده است. رویدادهایسطح-شرکتتنها اثر جزئیبر شدترقابت داشته است.

واژگانکلیدی

بازار برق، رقابت، تنظیم، شاخص تغذیه باقی­مانده.

چکیده

ارزیابی تاثیر تعدادی از رویدادها بصورت رقابتی در بازار برق عمده فروشی هلند در دوره زمانی 2006-2011 را با استفاده از یک روش تجزیه براساس شاخص تغذیه باقی­مانده ارائه می­کنیم. رویدادهای ادغام بازار نظارتی، رویدادها سطح-شرکت، و تغییرات در سطح تقاضای باقی مانده را تشخیص می­دهیم. نتیجه می­گیریم که معیارهای اتصال بازار به­منظور بهبود رقابت موثر بوده است، اما آن تغییرات در تقاضای باقی­مانده به همان اندازه مهم باقی مانده است. رویدادهای سطح-شرکت تنها اثر جزئی بر شدت رقابت داشته است.

واژگان کلیدی

بازار برق، رقابت، تنظیم، شاخص تغذیه باقی­مانده.

  1. 1. مقدمه

بطور کلی شدت رقابت در بازارها بخاطر تغییر شرایط رقابتی که ممکن است در طول زمان رخ دهد ثابت نیست. شرکت­ها ممکن است بیشتر توان بازار را به­عنوان مثال با افزایش ناهمگونی تولیداتشان، افزایش هزینه­های سوئیچینگ مصرف­کننده یا یکی­کردن (ادغام) یا مالکیت شرکت­ها بگیرند. توان بازار هم ممکن است در نتیجه­ی سرمایه­گذاری در ظرفیت اضافی توسط شرکت­ها یا تغییرات در سطح تقاضا تغییر یابد. علاوه براین، در برخی از بازارها، دولت­ها اقداماتی را اتخاذ می­کنند که باعث ادغام بازارهای منطقه­ای بصورت بازارهای جغرافیایی بزرگ­تر می­شود، که ممکن است تعداد رقبا را افزایش دهد و از این­رو قدرت بازار کاهش می­یابد ( فارل و شاپیرو، 1990). اثر خالص نهایی این تأثیرات نحوه تکامل رقابت را تعیین می­کند.

به منظور درک بهتر ایجاد رقابت در طول زمان، نخست باید سهم نسبی عوامل موثر بر شرایط رقابتی آنالیز شود. در این مقاله یک روش برای این آنالیز تجزیه ایجاد می­کنیم و آن را برای بازار برق (عمده فروشی) هلند اعمال می­کنیم. در این بازار، تمرکز ما بر دوره زمانی 2006-2011 است، زیرا تعدادی از رویدادها در این دوره رخ داده است. پیشنهاد ما ارزیابی قدرت نسبی چندین اثر بر رقابت در این بازار از طریق یک روش تجزیه براساس شاخص تغذیه باقی­مانده (RSI) است. RSI بطور گسترده­ای به­عنوان معیار مناسبی برای قدرت بازار بالقوه در بازارهای برق در نظر گرفته می­شود (برگمن، 2006؛ گیانفردا و گروسی، 2012؛ شفرین 2012؛ سوئیناند و همکاران، 2008؛ توومی و همکاران، 2005). می­توان نشان داد که RSI مربوط به شاخص لرنر است که بطور خیلی مستقیم راندمان تخصیصی را اندازه­گیری می­کند (نیوبری، 2009). با این­حال، نمی­توان شاخص لرنر را بطور مستقیم به عواملی تجزیه کرد که در توسعه آن سهیم بوده­اند همانطورکهدر مورد RSI نقش داشته است. RSI یک شرکت برابر است با نسبت مجموع ظرفیت تغذیه باقیمانده در بازار پس از کسر کردن ظرفیت شرکت، نسبت به تقاضای کل. اگر RSI یک شرکت کمتر از 1 باشد، لازم است تا شرکت تقاضا را تامین کند، که آن را تبدیل به یک بازیکن محوری می­کند.

مقاله­ی ما مربوط به مطالعاتی است که از شاخص­های ساختاری برای آنالیز تاثیر عوامل خاص بر رقابت استفاده می­کند. بسیاری از این پژوهش­ها پیش­رونده هستند، که سناریوها را در رویدادهای بیرونی فرمول­بندی می­کنند. به­عنوان مثال، کوپر و همکاران نحوه تاثیر افزایش مورد انتظار در ظرفیت انتقال برون مرزی بر تغییر شاخص هرفینداهل- هیرشمن و RSI را برآورد می­کنند. به باور ما، مقاله­ی ما برای اولین بار است که جنبه­ی عقب­رونده بار بر رقابت در بازارهای برق با ارزیابی تاثیر همه­ی رویدادهای مهم گذشته بر رقابت از طریق برآورد توسعه­ی RSI در تعدادی از شرایط غیر مرسوم بکار می­برد.

با استفاده از داده­های ساعتی، می­توانیم چگونگی وقوع رویدادهای مختلف RSI در بازار برق هلندی را در طول دوره 2006-2011 تعیین کنیم. داده­ها مربوط به سطوح تولید، ظرفیت­ها و هزینه­های حاشیه­ای تمام واحدهای تولید متمرکز هستند (NMa، 2007). پس از تعیین مرتبه ارزش ساعتی، قادر به تعیین نیروگاه سیستم مرزی هستیم، یعنی نیروگاهی با بالاترین هزینه­های مرزی که برای تولید مقدار برق مورد تقاضا توسط مشترکین برق لازم است. برای شرکتی که دارای نیروگاه سیستم مرزی است، RSI را محاسبه می­کنیم، که آن را RSI بازار می­نامیم. سپس، تعیین می­کنیم که اگر رویدادها خاص رخ ندهد این RSI بازار چگونه تغییر خواهد کرد. سه نوع از رویدادها را تعریف می­کنیم: رویدادهای ادغام بازار، رویدادهای سطح-شرکت و تغییرات در سطح تقاضای باقی­مانده. رویدادهای ادغام شرکت شامل توسعه­های فیزیکی ظرفیت­های بین مرزی، اتصال و خالص­سازی بازار است. رویدادهای سطح-شرکت متشکل از ترکیب­کننده­ها و اکتساب­ها و هم­چنین تغییرات در مجموعه نیروگاه شرکت­های تشکیل شده است. رویدادهای تقاضا، نه تنها تقاضای مجموع خانگی را شامل می­شود، بلکه تغذیه واحدهای تولید غیرمتمرکز را نیز در برمی­گیرد. آنالیز برای ساعات فوق پیک انجام شده است، زیرا در این ساعات توان بازار ایفای نقش می­کند (بورنشتاین و همکاران، 2002). ساعت­های فوق پیک از 10 صبح تا 7 بعد از ظهر در طول روزهای کاری تعریف می­شوند.

با حفظ همه­ی چیزهای دیگر بصورت برابر، در می­یابیم که اثر رویدادهای ادغام بازار بر RSI بازار برق هلند حدودا پنج برابر (در شرایط مطلق) بزرگ­تر از تاثیر رویدادهای سطح-شرکت بود. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که یکی دیگر از عوامل مهم در پشت رقابت، کاهش تقاضای باقیمانده بود، که تا حدودی ناشی از رشد تولید غیرمتمرکز بود.

ساختار مقاله به شرح زیر است. بخش 2 بازار برق اروپا را تشریح می­کند. بخش 3 رویکرد تئوری را ارائه می­کند، در حالی­که بخش 4 به تشریح رویدادهایی که در بازار برق هلند رخ داده است می­پردازد. بخش 5 نتایج را ارائه می­کند، در حالی­که نتیجه­گیری در بخش 6 ارائه می­شود.خرید فایللینک منبع :ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی¬مانده

ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از ... filecero.cero.ir/product-353469-ترجمه-مقاله-تجزیه-تغییرات-رقابتی-در-بازار-برق-هلند.aspx‎Cachedفرمت فایل: doc حجم فایل: 857 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12. ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی¬مانده ... تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه ... web-news.avablog.ir/.../+تجزیه+تغییرات+رقابتی+در+بازار+برق+هلند+با+استفاده+از+شاخص+تغذیه+باقی%25C2%25ADمانده‎Cachedتجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقیمانده - ... دسته بندی, مقالات ترجمه شده isi. بازدید ها, 7. فرمت فایل, doc. حجم فایل, 857 کیلو ... ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از ... fileha.nahrblog.com/Post/361‎Cached17 نوامبر 2016 ... ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی¬مانده. تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه ... shopfiles.rozblog.com/.../تجزیه-تغییرات-رقابتی-در-بازار-برق-هلند-با-استفاده-از-شاخص-تغذیه-باقی­مانده‎Cachedدانلود تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقیمانده دانلود پروژه دانشجویی برای شما تجزیه تغییرات رقابتی ... مقالات ترجمه شده isi. تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه ... nicearticles.ir/article/تجزیه-تغییرات-رقابتی-در-بازار-برق-هلند‎Cached12 ژوئن 2016 ... بازار برق، رقابت، تنظیم، شاخص تغذیه باقیمانده دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 857 کیلوبایت تعداد صفحات ... دانلود ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده ... filemarket.monoblog.ir/post-236.html‎Cached17 نوامبر 2016 ... دانلود ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی¬مانده. دانلود (تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص ... hesamrayanie.meeblog.ir/post/1673‎Cached3 روز پیش ... دانلود (تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقیمانده) - ... بازار برق، رقابت، تنظیم، شاخص تغذیه باقیمانده. ادامه مطلب. امتیاز بدهید : 1 2 ... خرید فایل( مقاله میزان حضور باورهای دینی در بین جامعة جوانان) ترجمه مقاله تجزیه تغییرات در رقابت در بازار برق هلندی از طریق شاخص ... 20file.vcp.ir/.../1578454-ترجمه-مقاله-تجزیه-تغییرات-در-رقابت-در-بازار-برق-هلندی-از-طریق-شاخص-عرضه-باقی-مانده.html 13 آگوست 2016 ... تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه ... سطح-شرکت ، و تغییرات در سطح تقاضای باقی مانده را تشخیص میدهیم. دانلود تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص ... firuozeiasman.aslblog.ir/post/766‎Cachedترجمه تخصصی متون ... به صفحه دانلود فایل(تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقیمانده)خوش آمدید برای ... بازار برق، رقابت، تنظیم ، شاخص تغذیه باقیمانده ... برترین پکیج مقاله استاندارد آلمانی DIN - دانلود فایل ترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از ... https://selz.ir/.../20090635-ترجمه-مقاله-تجزیه-تغییرات-رقابتی-در-بازار-برق-هلند-با-استفاده-از-شاخص‎Cachedترجمه مقاله تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقیمانده محدوده قیمت از 16000 تومان از فروشگاه سیستم همکاری در فروش فایل,sido. ir.
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:28 | چاپ مطلب